Evalueer mee het XR-actieplan

Evalueer mee het XR-actieplan

Met het XR-actieplan beoogt het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Overheid een versterking van het onderwijs in technische en beroepsgerichte scholen

Er is het afgelopen schooljaar XR-materiaal (VR-, AR en 360° toestellen) beschikbaar gesteld aan de scholen via de RTC's, basisopleidingen gegeven via de XR-Academies en er werd een Lerend Netwerk XR uitgerold. Via de Innovet XR-projecten hebben de scholen zelf voorstellen kunnen doen voor het ontwikkelen van XR-apps die helemaal passen binnen hun curriculum.

De UGent, in samenwerking met Howest, PXL, Thomas More, Hogent, en UCLL, kreeg de opdracht om de effectiviteit van de opzet en de uitrol van dit XR-Actieplan te evalueren

Ben je een leerkracht, ICT-coördinator, of betrokken in het ICT-team met XR-ervaring of interesse? 

Vul dan deze korte bevraging in om ons als onderzoeksteam meer input te geven over wat goed ging en waar nog kansen liggen ter verbetering. Het invullen van deze bevraging duurt ongeveer 6 minuten. 

Gelieve dit in te vullen tegen 17 mei. 

Alvast bedankt voor je tijd, zo kan er in de toekomst gewerkt worden aan een sterkere XR-praktijk voor alle scholen

Ik help graag mee aan deze evaluatie

Artikels met gelijkaardige interesses