Excelleren in afstandsonderwijs

Excelleren in afstandsonderwijs

Op deze pagina van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren van Thomas More leer je educatieve ICT-tools kennen via korte, praktische video’s vol inspiratie over hoe jij de afstandsles kan aanpakken zodat je leerlingen maximale kansen krijgen om bij te leren (én te onthouden).

Tot 12 november maak je kans op een gratis boek. Wat je hiervoor moet doen? Bekijk de video’s heel aandachtig en vind de hint!

Bij publicatie van dit artikel staan deze video's al online:

  1. Hoe activeer ik relevante voorkennis?
    Nieuwe kennis wordt gemakkelijker geleerd als ze aansluit bij wat we al weten. Hoe kun je nu als leraar deze relevante voorkennis bij je leerlingen activeren? En hoe doe je dat in een afstandsles? 
  2. Hoe integreer ik goede voorbeelden in mijn afstandsles?
    Wil je in je afstandsles nieuwe leerstof aanbieden op een zo efficiënt (én effectief) mogelijke manier? Betrek dan voorbeelden bij je instructie. De video toont do’s en don’ts.
  3. Hoe check ik of de hele klas mee is?
    Je gaf net een zo helder en gestructureerd mogelijke afstandsles en hoopt dat je leerlingen de leerstof goed begrijpen. Maar is dat ook zo? Hoe kom je nu te weten weten wie het snapt en vooral: wie niet? Je leert waarom het checken van begrip zo belangrijk is en hoe je dit bij al je leerlingen kan nagaan.

Meer kennisclips volgen. De tips sluiten aan bij het gratis te downloaden, alom geprezen boek 'Wijze lessen'.

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses