Game om kinderen beter voor te bereiden op studiekeuze

Game om kinderen beter voor te bereiden op studiekeuze

Kr8cht is een leuke avonturengame. Maar het spel heeft ook de volgende doelen:

  • Leerlingen laten kennismaken met de verschillende studiedomeinen in het secundair onderwijs. Op een speelse manier leren ze de inhouden en beroepen van deze studiedomeinen kennen.
  • Leerlingen hun eigen interesses laten ontdekken en deze interesses in de studiedomeinen kaderen.
  • Leerlingen gespreksvoer geven om hun studiekeuze te bespreken met klasgenoten, met hun ouders of met hun leerkracht.
  • Door het spel gedurende een lange periode te spelen, krijgen leerlingen de kans om regelmatig te reflecteren over wat ze graag doen. Dit bevordert hun reflectievermogen.

Kr8cht helpt leerlingen, naast andere methodieken en tools, om een afgewogen keuze voor een bepaald studiedomein te maken en om dus bewust voor een studierichting te kiezen.

Bovendien kan je als leerkracht de voortgang van je leerlingen volgen. Je kan tevens de interesses van een leerling monitoren en gebruiken in bijvoorbeeld een oudercontact.

VOOR WIE?

  • Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar lager onderwijs.
  • Iedereen die wil weten waar de studiedomeinen in het secundair onderwijs voor staan.
  • Iedereen die zijn of haar eigen interesses wil leren kennen, gelinkt aan de domeinen.
Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses