i-Learn: Personalisatie in BaO en SO

i-Learn: Personalisatie in BaO en SO

Elke ouder merkt al snel dat de samenstelling van de klassen in onze scholen steeds gevarieerder wordt. Kinderen komen uit gezinnen met een verschillende sociale achtergrond en/of moedertaal. Sommige kinderen leren sneller en hebben behoefte aan meer uitdaging. Het ene kind wil liever spelenderwijs in een groep leren, het andere werkt liever alleen of met één vriend.

Om te kunnen inspelen op de verschillende voorkeuren en op het potentieel van elke leerling, moeten leerkrachten inzetten op onderwijs op maat. Technologie kan daarbij helpen. Gepersonaliseerd digitaal leren laat bijvoorbeeld toe om te differentiëren, om leerlingen uit te dagen en hun betrokkenheid te verhogen. Het kan leerkrachten sneller inzicht geven in leerprocessen van leerlingen en hen zo ook helpen bij de identificatie van leerlingen die dreigen af te haken.

Leren op maat van elk kind wordt internationaal gezien als de toekomst van ons onderwijs. Het belang van gepersonaliseerd leren werd al in 2011 onderlijnd door de Europese Commissie. In de afgelopen jaren zijn dan ook verschillende initiatieven ontstaan rond personalisatie. Tot op vandaag heeft dit echter een beperkte weerslag gehad op het Vlaamse onderwijs.

Met het i-Learn-programma wil de Vlaamse overheid inzetten op verantwoord en duurzaam gebruik van technologie, om leerkrachten te helpen personalisatie te implementeren in de Vlaamse basis- en secundaire scholen.

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses