Kom meer te weten over adaptieve technologie in het onderwijs

Kom meer te weten over adaptieve technologie in het onderwijs

In augustus verscheen een interessant bericht op de blog van het ExpertiseCentrum voor Effectief Leren (ExCEL) van de Thomas More hogeschool.

In het bericht gaan Wouter Buelens en Mitte Schroeven dieper in op adaptieve technologie, een korte inleiding:

In de discussie over het lerarentekort duiken allerhande oplossingen op. Eén daarvan is inzetten op blended learning. Voor sommigen is deze combinatie van deels online en deels fysiek contactonderwijs echter eerder een lap- dan wel een wondermiddel. In ieder geval is het zo dat een weloverwogen implementatie van blended learning gepaard gaat met zowel organisatorische als beleidsbeslissingen en daarnaast pedagogisch-didactische gevolgen heeft. Samen met UGent en VUB, werkten we bij ExCEL aan een OBPWO-onderzoek over blended learning in het secundair onderwijs, waarvan de resultaten uiterlijk begin juli 2022 zijn verschenen. In de ontwerpprincipes die in het rapport aan bod komen wordt onder andere gewezen op het bieden van ondersteuning aan leerlingen en leeractiviteiten die aangepast zijn aan hun voortgang. Om de leraar te ondersteunen in dit proces, kan een rol weggelegd zijn voor zogenaamde adaptieve leertechnologie die voornamelijk in een blended context gebruikt wordt (Molenaar et al., 2019). In deze blog beschrijven we de mogelijkheden en valkuilen van deze technologie, maar ook de praktische inzetbaarheid ervan in de dagdagelijkse onderwijspraktijk.

Deze bijdrage bestaat uit twee delen. In dit eerste deel staan we stil bij het concept adaptieve technologie en wat de wetenschappelijke literatuur zegt over de effectiviteit van het gebruik ervan.

Maar wat wordt verstaan onder adaptieve technologie en is het effectief? 

Lees het na op de ExCEL blog.

Artikels met gelijkaardige interesses