#STEMhelden: jongens én meisjes kunnen de wereld verbeteren

#STEMhelden: jongens én meisjes kunnen de wereld verbeteren

De #STEMhelden houden onze maatschappij draaiende, tijdens de coronacrisis, gisteren, vandaag en morgen.

Onze maatschappij heeft nood aan mannen en vrouwen met een technische of wetenschappelijke achtergrond. Het STEM-platform, de VRT en Technopolis slaan de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat er ook morgen nog voldoende STEM-helden de wereld mooier en beter maken én meer meisjes en vrouwen vertegenwoordigd zijn in STEM. 

Met de #STEMhelden-campagne benadrukken ze dat STEM-profielen nu al het verschil maken. In heldere filmpjes, op maat van kinderen, doorprikken ze de vooroordelen en tonen ze dat praktisch en theoretisch geschoolde #STEMhelden samen de maatschappelijke problemen te lijf gaan.

Het belang van STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Verschillende Vlaamse bedrijven en sectoren hebben nood aan zulke STEM-profielen.

Hoewel STEM een bekend begrip is en STEM-profielen veel kansen krijgen op de arbeidsmarkt, zijn nog onvoldoende ouders en kinderen overtuigd van het belang van een STEM-opleiding en -beroep. De meest recente wetenschapsbarometer toont aan dat slechts 56% van de ouders vindt dat STEM hun kinderen voorbereidt op actuele uitdagingen in de samenleving.

Daarnaast kiezen jongens nog steeds vaker voor een STEM-studierichting dan meisjes. Dat blijkt uit de STEM-Monitor 2020. Vooral in TSO en BSO ligt het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen beduidend lager dan het aandeel jongens.

6 op 10 jongeren denkt wel dat STEM essentieel is voor de latere beroepskeuze, hoewel minder dan de helft van de leerkrachten in het basisonderwijs aangeeft voldoende achtergrond te hebben om vragen over STEM te kunnen beantwoorden.

Gelet op die cijfers en conclusies is de #STEMhelden-campagne vandaag broodnodig.

Vrouwelijke rolmodellen en kindreporters

#STEMhelden zet de verschillende STEM-profielen en -beroepen positief in de kijker. Om STEM aantrekkelijk te maken, promoot de #STEMhelden-campagne vrouwelijke rolmodellen in diverse technische en technologische beroepen en sectoren. Dat doen ze op maat van kinderen van de derde graad van het lager onderwijs, met korte video’s waarin we door de ogen van kindreporters de wondere wereld van STEM ontdekken.  

In de #STEMhelden-video’s gaan kindreporters op bezoek bij verschillende bedrijven en sectoren om te zoeken naar een link met STEM. Of het nu in de hout-, voedings-, zorg-, media- of chemische sector is: kinderen ontdekken op welke plekken STEM-profielen het verschil maken. Ze ontmoeten zowel denkers als doeners, die het maatschappelijk belang van STEM benadrukken. Elke video linkt ook aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de bedrijven en organisaties. 

Met deze video’s willen de initiatiefnemers scholieren en ouders helpen bij de studie-oriëntatie naar of in het secundair onderwijs. Daarnaast dienen de filmpjes als extra hulpmiddel voor middelbare scholen om hun STEM-richtingen te promoten en te concretiseren.

Een van de kindreporters gaat bijvoorbeeld op zoek naar STEM op de VRT-nieuwsdienst. Opgelet: de opnames van de video's dateren van vóór de coronacrisis.

#STEMhelden-video’s en nuttige links

De #STEMhelden-video’s worden breed verspreid via diverse netwerken van organisaties en groepen die met STEM bezig zijn. Daarnaast worden alle video’s gebundeld op de website van Technopolis, waar ook naar andere interessante en relevante STEM-inhoud wordt doorverwezen. Ten slotte zal de VRT de video’s permanent ter beschikking stellen op haar website. De verschillende radio- en tv-merken van de VRT zullen STEM ook redactioneel onder de aandacht brengen.

Bovendien staan de video's niet op zich. Naast de video’s, die een bijzondere inkijk bieden in de boeiende wereld van STEM-profielen, is er een link waarmee jongeren zelf aan de slag kunnen met STEM-proefjes, of waarmee ze STEM-activiteiten in hun vrije tijd kunnen volgen.

Leerkrachten die in de klas met STEM aan de slag willen gaan, worden doorverwezen naar Brightlab. Dat platform biedt een ruim aanbod aan innoverend STEM-onderwijs voor het lager en secundair onderwijs.

Wie niet genoeg krijgt van STEM, kan de Onderwijskiezer van het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) raadplegen voor een overzicht van alle STEM-opleidingen. Wil je graag weten welke kansen STEM-profielen krijgen op de arbeidsmarkt? Het Beroepenhuis biedt in samenwerking met de VDAB een overzicht van STEM-beroepen, volledig op maat van 10- tot 14-jarigen.

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses