Teacher Tapp Vlaanderen

Teacher Tapp Vlaanderen

Wat leeft er op scholen? Wat denken leraren, directies of ondersteunend personeel? Het blijkt in Vlaanderen vaak een zwarte doos waar iedereen wel iets over wil zeggen, maar het blijft gokken. Daar wil Teacher Tapp Vlaanderen verandering in brengen door dagelijks te bevragen wat het onderwijspersoneel denkt. 

Via de Teacher Tapp app krijgt iedereen die in het leerplichtonderwijs werkt elke dag de kans drie meerkeuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit.  

Ze doen dit niet zomaar. In ruil krijgen alle deelnemers: 

  • een stem over onderwijs; 
  • dagelijks een eerste blik op de resultaten; 
  • elke dag een concrete lees-, leer- en/of kijktip waarmee ze hun dagelijkse praktijk kunnen verbeteren of verdiepen; 
  • (en er wordt gewerkt aan meer). 

 Voor de dagelijkse vragen putten we uit verschillende bronnen: 

  • de actualiteit; 

  • bestaande wetenschappelijke instrumenten; 

  • vragen uit de Teacher Tapps-apps uit de UK, Nederland en Ghana. 

Maar we staan ook open voor vragen die komen van: 

  • gebruikers van Teacher Tapp zelf. Ben je nieuwsgierig als lesgever, ondersteuner of directie, dan kan je altijd vragen suggereren via het formulier op de website; 

  • onderzoekers; 

  • commerciële partners.  

Alle vragen worden blind gereviewd door een onafhankelijk wetenschappelijk panel op validiteit, meerwaarde en wenselijkheid. Elke vraag wordt bekeken en indien positief beoordeeld ingepast in de planning. 

Meer weten?

Artikels met gelijkaardige interesses