Versterk het taal - en cultuurbewustzijn met BabelAR

Versterk het taal - en cultuurbewustzijn met BabelAR

BabelAR is een gratis multilinguïstisch puzzel-avontuur waarbij kinderen in kleine teams van 2 tot 4 personen samenwerken in Augmented Reality (AR). 

De game leert kinderen de waarde van talen die ze spreken en introduceert hen tot talen die ze niet spreken. Op deze manier werkt het spel aan het taal- en cultuurbewustzijn van de spelers. Het spel is volledig gratis en is te verkrijgen op iOS en Android.

Bekijk het even in de filmpje:

Artikels met gelijkaardige interesses